Blogs: Decorate your home
 Feb Real Estate  thumbnail

Feb Real Estate

Published Jan 08, 24
4 min read
000 Gemeentelijke WOZ belasting (of IBI) Wij adviseren wekelijks mensen met een vakantiewoning in Spanje (of die voornemende zijn een vakantiewoning te kopen) (expat en real estate). Om een woning te kunnen kopen moet u eerst een NIE nummer aanvragen (soort BSN nummer). expat en real estate. Dit kan via de Nederlandse ambassade of bij een lokaal politiebureau, ook een advocaat in Spanje kan dit verzorgen

Bij de aankoop van een nieuwe woning moet u 10% BTW betalen (IVA) - expat en real estate. Bij een bestaande woning is er overdrachtsbelasting (ITP) verschuldigd van 7-11% (per provincie anders) over de referentiewaarde (kadaster) of de koopsom. Nadat de woning is gekocht moet u jaarlijks de volgende belastingen betalen: Onroerendezaak belasting (IBI) : 0,30 - 0,70 % van de kadastrale waarde (ligt meestal aanzienlijk lager dan de marktwaarde) Inkomstenbelasting (IRNR) : u moet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen (ook als de woning niet wordt verhuurd)Peildatum is 31 december van een belastingjaar. De belastingvrij voet (ook per provincie anders) bedraagt gemiddeld € 400. 000 - € 700 (expat en real estate). 000. expat en real estate. Buitenlanders (uit EU) mogen een beroep doen op de meest gunstige regeling, derhalve is de vrijstelling altijd € 700. 000. De vermogensbelasting kan - onder voorwaarden - worden voorkomen door de woning in een Nederlandse BV te kopen

000.000, de kadastrale waarde uit 2020 bedraagt € 800. expat en real estate. 000, De woning wordt gedurende 10 weken (70 dagen) per jaar verhuurd voor € 10. 000. Er zijn verder geen kosten. Voor het overige deel van het jaar staat de woning leeg. De forfaitaire huurinkomsten bedragen dan € 7. 112 (€ 800

Real Estate Agent Rotterdam

Deze is verschuldigd over de verkoopwaarde (-/- kosten -/- aankoopwaarde -/- overdrachtsbelasting -/- notariskosten -/- verbouwingskosten) (expat en real estate). Het is verstandig om alle facturen te bewaren - expat en real estate. Als u in Spanje woont, zult u merken dat de tarieven ongeveer gelijk zijn met Nederland (loopt van 19% tot maximaal 48%). Sommige pensioenen en uitkeringen (WAO) worden vriendelijk belast

In sommige gevallen zijn niet-inwoners 20% meer aan belastingen kwijt. Niet-inwoners kennen tevens een soort huurwaardeforfait, Spanjaarden hebben hier niks mee van doen (expat en real estate). Over 2% van de waarde moet de niet-inwoner 19% belasting betalen. Over de netto huurinkomsten moet in Spanje belasting worden betaald. Verdere regels zijn: Verhuur van een vakantiewoning is niet altijd toegestaan, vraag dus wel toestemming van de gemeente (soms provincie) Bij verhuur moet u over de huurinkomsten 19% belasting betalen

Over de waardestijging van de grond moet u altijd (inwoner of niet) belasting betalen aan de gemeente. Geen spannende percentages (en per gemeente anders) maar dan toch, u moet wel betalen. Voor perioden dat niet is verhuurt geldt een forfaitair inkomen (opgeven via model 210). expat en real estate. Over de niet verhuurde maanden moet u 1,1% van de kadastrale waarde van de woning betalen (als deze waarde al 10 jaar gelijk is bedraagt het percentage 2%) U moet een aangifte vermogensbelasting indienen als de aankoopwaarde -/- de hypothecaire lening hoger is dan €700

Soms is de regionale vrijstelling nog hoger. Aangifte doet u via een zogenaamd 714 formulier. expat en real estate. Indienen moet voor 1 juli van het jaar volgende op het kalenderjaar waarin u eigenaar was. expat en real estate. Verhuur van (vakantie) woningen is vrijgesteld van BTW, tenzij u het geheel door extern bedrijf laat verzorgen. Dit is meestal niet verstandig en fiscaal en financieel niet voordelig

Koh Samui Real EstateDit kan aardig in de papieren lopen. Het is beter om de vakantiewoning in prive (of door uw kinderen) of via een spaanse SL te kopen - expat en real estate. Een hypotheek in Spanje kan ook worden aangevraagd voor een vakantiewoning. In vogelvlucht de voorwaarden: Voor niet inwoners maximaal 65% - 70% (voor inwoners 80%) van de netto aankoopwaarde (exclusief kosten)

Je mag maximaal 35% van je netto inkomen besteden aan vaste lasten aangaande de woning (expat en real estate). Hierbij wordt ook de bestaande hypotheek (woning Nederland) meegenomen (expat en real estate). Huuropbrengsten in Spanje of Nederland worden niet als inkomen meegenomen. Hypotheek is altijd volgens een annuïteit met looptijd van 25-30 jaar (max tot 75 jaar)

Latest Posts

Von Poll Real Estate

Published Feb 28, 24
7 min read

Feb Real Estate

Published Jan 08, 24
4 min read

Real Estate Denmark

Published Dec 27, 23
6 min read